stavební firma s devadesátiletou tradicí


kvalita a důvěryhodnost ověřená časem

Úvod>Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby jsou speciální stavby pro zajištění úkolů vodního hospodářství.

Vodohospodářské stavby lze rozdělit do následujících skupin

 • Hydrotechnické (jezy, přehrady, vodní elektrárny, úpravy toků, vodní cesty)
 • Zdravotně inženýrské (jímání vody, úpravy vody, doprava vody, odvedení a čištění odpadních vod)
 • Hydromeliorační (především zemědělství – úprava vodního režimu v půdě, to znamená odvodnění a závlahy, protierozní opatření, zadržení vody v krajině, ...)

Provádíme:

 • úpravy vodních toků
 • výstavbu a obnovu vodních nádrží a rybníků
 • hrazení bystřin
 • odstraňování povodňových škod
 • revitalizaci vodních toků a nádrží
 • stavby na ochranu před povodněmi
 • protierozní opatření
 • stabilizaci svahů, erozních rýh a sesuvů
 • skrývky, rekultivace a terénní úpravy, odvodňování pozemků.
Reference, přeliv, rybník Svět, Třeboň

REFERENCE
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY


PROHLÉDNOUT
 
Reference, Záblatí, požární nádrž

Kontaktujte nás!

Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň

+420 384 701 410 info@lstb.cz

 


PROHLÉDNOUT

Sledujte nás...

facebook
 


PROHLÉDNOUT

Pronájem kanceláří a skladů

Dřevnice

Copyright © 2014 Lesostavby Třeboň, a. s., designed by JIRAKSTUDIO, developed by UNIPEX CZ s.r.o.