stavební firma s devadesátiletou tradicí


kvalita a důvěryhodnost ověřená časem

Úvod>Služby

Služby

Seznamte se s portfóliem našich služeb:

Dopravní stavby

Jedním ze stěžejních oborů jsou dopravní stavby. V našem portfóliu dopravních staveb se jedná především o lesní a polní cesty, u kterých čerpáme z naší bohaté tradice a dlouholetých zkušeností. Dále se jedná o stavby silnic, místních komunikací, chodníků a parkovišť či náměstí.

Pozemní stavby

Pozemními stavbami jsou stavby domů, budov, hal, ploch, komunikací a objektů, jejichž větší část je pevně spojena se zemským povrchem.

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářskými stavbami jsou myšleny objekty, které slouží k zachycování, soustředění, hromadění, dopravě, úpravě a čištění vody, k zamezení záplav a jiných škodlivých účinků vod.

Mechanizace a doprava

Disponujeme široce vybaveným mechanizačním strojovým parkem, který umožňuje provádět veškeré stavební práce a díky tomu jsme schopni vyhovět i náročnějším požadavkům zákazníka na provádění prací. Využíváme standardní i velkokapacitní automobily, které jsou určeny pro zpevněné i nezpevněné komunikace a pro přepravu stavebních strojů.

Kontaktujte nás!

Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň

+420 384 701 410 info@lstb.cz

 


PROHLÉDNOUT

Sledujte nás...

facebook
 


PROHLÉDNOUT

Pronájem kanceláří a skladů

Dřevnice

Copyright © 2014 Lesostavby Třeboň, a. s., designed by JIRAKSTUDIO, developed by UNIPEX CZ s.r.o.