stavební firma s devadesátiletou tradicí


kvalita a důvěryhodnost ověřená časem

Historie vzniku a vývoje závodu

1924 

Historie společnosti Lesostavby Třeboň, a.s. se začala psát již v r. 1924, kdy vznikl IV. Referát Ředitelství státních lesů a statků v Třeboni. Od zmíněného roku zajišťuje společnost stavební činnost pro lesní hospodářství až do dnešních dnů.

1934 

Výnosem ministerstva zemědělství ze dne 17. 12. 1934 bylo zřízeno stavební oddělení při ředitelství státních lesů a statků v Třeboni. Stanovenou náplní mu bylo určeno zajišťovat stavební záležitosti, schvalovat rozpočty technického rázu, nákup stavebních hmot a provádět stavební dozor.

1947 

Od 1. 3. 1947 přešla jeho činnost výnosem ministerstva zemědělství ze dne 19. 2. 1947 na Technický ústav státních lesů v Brandýse nad Labem, a od roku 1950 byla jeho činnost rozdělena na dopravní a pozemní stavby a nesl název ČSSL, n. p., stavební pobočka Třeboň, s podřízeností Krajskému inspektorátu lesů v Českých Budějovicích.

1951 

Od 1. 10. 1951 byl součástí Ústředí staveb, závodu Československých státních lesů, národní podnik v Praze, jako pobočka v Třeboni.

1952 

Od 1. 1. 1952 vznikl projekční a stavební závod pro lesy a dřevařský průmysl, národní podnik, krajský závod v Třeboni. Sídlo měl po celou dobu v Třeboni a to v areálu bývalého kláštera a provozní objekty byly umístěny na Dřevnici. V poválečné době stavební práce, zejména na dopravních stavbách, byly prováděny mimo zimní období. Většina stavebních dělníků byli zaměstnanci tehdejších polesí, kteří přes zimní období pracovali v těžbě dřeva.

1953 

Od 1. 1. 1953 byl utvořen národní podnik Lesostavby. Podnikové ředitelství mělo sídlo v Praze na Letné v místech, kde je dnes budova gymnázia „Nad štolou“. V Třeboni byl zřízen stavební závod, jenž měl platnost v krajích tehdejšího územního uspořádání Č. Budějovice a Jihlava. Vzhledem k tomu, že n. p. Lesostavby byl účelovou stavební organizací tehdejšího ministerstva lesů a dřevařského průmyslu, prováděl závod práce pro jím řízené podniky, tj. Papírny ve Větřní, Loučovicích, Táboře, Č. Budějovicích a Červené Řečici, dále Dřevařské závody, Centropen, Logarex, a Moravolen Humpolec, přičemž podíl činnosti pro lesní hospodářství byl poměrně malý.

1954 

Závod po konsolidaci v roce 1954 měl přes 450 stálých zaměstnanců. Pracovníci včetně mistrů a některých stavbyvedoucích byli na pracoviště každé pondělí dováženi na nákladních autech někdy s plachtou, později s dřevěnou boudou a v pátek navečer se vraceli do svých domovů. Bydleli přes týden v tehdy ještě neobydlených domech, většinou na samotách, kde si sami upravovali z domova přinesenou, nebo po cestě nakoupenou stravu.

1992 

Na akciovou společnost se změnila dne 1.10.1992, kdy došlo k transformaci z tehdejšího Stavebního závodu Třeboň jakožto účelové složky státního podniku Jihočeské státní lesy Č. Budějovice. Územní působnost se postupně stabilizovala podle organizačního uspořádání podniků lesního hospodářství a dnes zcela pokrývá území jižních Čech. Jednotlivá sídla stavebních správ jsou příznivě územně rozmístěna v Třeboni, Protivíně a Vimperku. Všechny zmíněné správy se postupně podařilo stabilizovat jak personálně, tak řemeslně a technicky odborně, rovněž se podařilo je na úrovni doby technologicky vybavit.

 

 

Kontaktujte nás!

Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň

+420 384 701 410 info@lstb.cz

 


PROHLÉDNOUT

Sledujte nás...

facebook
 


PROHLÉDNOUT

Pronájem kanceláří a skladů

Dřevnice

Copyright © 2014 Lesostavby Třeboň, a. s., designed by JIRAKSTUDIO, developed by UNIPEX CZ s.r.o.