Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Technické zhodnocení LC Citajl
Investor:Lesy ČR s.p., Reno Šumava a.s.
Termín realizace:7 / 2017 – 9/ 2018
Místo realizace:obec Malonty, okres Český Krumlov
Popis zakázky:

zemní práce, úprava terénu, odvodnění, úprava pláně, čištění příkopů, zpevnění skládek a sjezdů, propustky, zdění čel propustků z kamene, povrch komunikace asfaltobeton. Finanční objem realizované zakázky 6 460.583,- Kč bez DPH.

Technické zhodnocení LC CitajlTechnické zhodnocení LC Citajl
Technické zhodnocení LC CitajlTechnické zhodnocení LC Citajl
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz