Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Rekonstrukce LC V Pekle
Investor:Lesy ČR s.p., RENO Šumava a.s.
Termín realizace:7 / 2017 – 9/ 2017
Místo realizace:k.ú.Třeboň, okres Jindřichův Hradec
Popis zakázky:

Stručný popis zakázky : zemní práce, vytvoření polštáře na rašelinovém podloží z geomříží a štěrku, povrch komunikace kamenivo mechanicky stmelené. Finanční objem realizované zakázky 2 327.789,- Kč bez DPH.

Rekonstrukce LC V PekleRekonstrukce LC V Pekle
Rekonstrukce LC V Pekle
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz