Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Polní cesty HPC v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. Pocinovice
Investor:SPÚ – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Termín realizace:3 / 2018 – 11/ 2018
Místo realizace:k.ú.Chodská Lhota, obec Chodská Lhota, k.ú. Pocinovice, obec Pocinovice, okres Domažlice
Popis zakázky:

Stručný popis zakázky : odstranění dřevin a stromů vč.odstranění pařezů, ostranění stávajícího krytu z kameniva a asfaltobetonu, úprava zemin podloží vápnem, bourání a znovuzřízení propustků, drenáže, betonové prahy, doprovodná zeleň, kryt komunikace z penetračního makadamu s posypem, část komunikace kryt z asfaltobetonu. Finanční objem realizované zakázky 7 903.608,- Kč bez DPH.

Polní cesty HPC v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. PocinovicePolní cesty HPC v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. Pocinovice
Polní cesty HPC v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. PocinovicePolní cesty HPC v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. Pocinovice
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz