Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Protipovodňová opatření Strunkovice nad Blanicí
Investor:SPÚ – Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Termín realizace:3 / 2018 – 10/ 2018
Místo realizace:Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
Popis zakázky:

provedení protipovodňových opatření, zřízení berem a průlehů, zvýšení terénu a vybudování obtokového kanálu, výměna kanalizace, kácení dřevin a náhradní výsadba, ohumusování, zpevnění kokosovou sítí a osetí travní směsí. Finanční objem realizované zakázky 6 135.370,- Kč bez DPH.

Protipovodňová opatření Strunkovice nad BlanicíProtipovodňová opatření Strunkovice nad Blanicí
Protipovodňová opatření Strunkovice nad BlanicíProtipovodňová opatření Strunkovice nad Blanicí
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz