Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:DVT Nučický potok a přítoky
Investor:Povodí Vltavy, státní podnik
Termín realizace:12 / 2017 – 4 / 2018
Místo realizace:k.ú. Nučice, Výžerka, Konojedy, Prusice, okres Praha východ
Popis zakázky:

Zprůtočnění koryta vodního toku, odstranění nánosů a popadané dřevní hmoty, prořezávka břehových porostů, doplnění nové výsadby. Finanční objem realizované zakázky 2 084.047,- Kč bez DPH

DVT Nučický potok a přítokyDVT Nučický potok a přítoky
DVT Nučický potok a přítokyDVT Nučický potok a přítoky
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz