Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Komunikace SU 3 + 3.2 Meziříčí
Investor:ČR – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
Termín realizace:2 / 2017 – 8 / 2017
Místo realizace:k.ú.Meziříčí, okres Tábor
Popis zakázky:

Rekonstrukce polních cest SÚ 3 a 3.2, délka 1.112 metrů, sanace podloží hydraulickým pojivem, opěrná zeď, trativody, drenáže, kryt penetrační makadam, ocelová svodidla 460 m. Finanční objem realizované zakázky 6 693.956,- Kč bez DPH

Komunikace SU 3 + 3.2 MeziříčíKomunikace SU 3 + 3.2 Meziříčí
Komunikace SU 3 + 3.2 MeziříčíKomunikace SU 3 + 3.2 Meziříčí
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz