Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Kanalizace a vodovod Dunajovice – 3.etapa
Investor:Obec Dunajovice
Termín realizace:4 / 2017 – 6 / 2017
Místo realizace:obec Dunajovice, k.ú. Dunajovice
Popis zakázky:

Odstranění krytu místních komunikací, zemní práce, trubní vedení vodovodu litina a PE, přípojky vodovodní, oprava povrchu místních komunikací balenou drtí. Finanční objem realizované zakázky 887.917,- Kč bez DPH

Kanalizace a vodovod Dunajovice – 3.etapaKanalizace a vodovod Dunajovice – 3.etapa
Kanalizace a vodovod Dunajovice – 3.etapaKanalizace a vodovod Dunajovice – 3.etapa
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz