Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Rekonstrukce vodní nádrže Stříbřec
Investor:Obec Stříbřec
Termín realizace:11 / 2016 – 5 / 2017
Místo realizace:obec Stříbřec, k.ú. Stříbřec
Popis zakázky:

Kompletní rekonstrukce nádrže na návsi v obci Stříbřec, vybourání panelů zpevňujících břehy, vybourání požeráku, svahování břehů, úprava břehů kamenným záhozem, nový požerák a schody z lomového kamene. Finanční objem realizované zakázky    901.693,- Kč bez DPH                                                                    

Rekonstrukce vodní nádrže StříbřecRekonstrukce vodní nádrže Stříbřec
Rekonstrukce vodní nádrže StříbřecRekonstrukce vodní nádrže Stříbřec
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz