Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Sběrný dvůr Suchdol nad Lužnicí
Investor:Město Suchdol nad Lužnicí
Termín realizace:7 / 2015 – 10 / 2015
Místo realizace:obec Suchdol nad Lužnicí, k.ú. Suchdol nad Lužnicí
Popis zakázky:

Kompletní výstavba sběrného dvora a kompostárny, hala pro techniku, přístřešek pro kontejnery na odpad, vodohospodářsky zabezpečená asfaltová plocha, asfaltová plocha, plocha pro uložení kompostovacích vaků, areálová kanalizace, přípojka NN a areálový rozvod NN, oplocení.                                                       Finanční objem realizované zakázky 6 613.511,- Kč bez DPH.

Sběrný dvůr Suchdol nad LužnicíSběrný dvůr Suchdol nad Lužnicí
Sběrný dvůr Suchdol nad LužnicíSběrný dvůr Suchdol nad Lužnicí
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz