Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Rekonstrukce odvodnění silničního tělesa polní cesty v k.ú. Plástovice
Investor:PÚ české Budějovice
Termín realizace:2003
Místo realizace:k.ú. Plástovice
Popis zakázky:

 V rámci stavebních prací bylo provedeno odvodnění podél komunikace. Stavebními stroji došlo k pročíštění silničních příkopů.

Rekonstrukce odvodnění silničního tělesa polní cesty v k.ú. PlástoviceRekonstrukce odvodnění silničního tělesa polní cesty v k.ú. Plástovice
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz