Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Dodávka a montáž dřevoocelových silničních svodidel
Investor:Obec Čížová
Termín realizace:červen 2017 – červenec 2017
Místo realizace:k.ú. Borečnice
Popis zakázky:

Zemní práce, dodávka a montáž dřevoocelových svodidel v délce 110 m. Finanční objem realizované zakázky 321.875,- Kč bez DPH

Dodávka a montáž dřevoocelových silničních svodidelDodávka a montáž dřevoocelových silničních svodidel
Dodávka a montáž dřevoocelových silničních svodidelDodávka a montáž dřevoocelových silničních svodidel
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz