Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Rekonstrukce lesních cest na polesí Vacíkov
Investor:Lesy ČR, generální dodavatel RENO Šumava a.s., Lesostavby Třeboň a.s. subdodavatel
Termín realizace:září 2016 – květen 2017
Místo realizace:Polesí Vacíkov, okres Příbram
Popis zakázky:

Rekonstrukce lesních cest a zpevněných ploch u zámečku , povrch mechanicky spojené kamenivo, dlažba z kamenných kostek, asfaltový povrch, propustky, čištění příkopů, zpevnění skládek a sjezdů, trativody, svodnice.                                                       Finanční objem realizované zakázky 3 892.000,- kč bez DPH.

Rekonstrukce lesních cest na polesí VacíkovRekonstrukce lesních cest na polesí Vacíkov
Rekonstrukce lesních cest na polesí VacíkovRekonstrukce lesních cest na polesí Vacíkov
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz