Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Oprava zpevněné místní komunikace na Štědroníně v obci Varvažov
Investor:Obec Varvažov
Termín realizace:2.5.2017 – 2.6.2017
Místo realizace:k.ú. Varvažov a k.ú. Zbonín
Popis zakázky:

Oprava místní komunikace – polní cesty v délce cca 700m, povrch mechanicky spojené kamenivo, čištění krajnic, zřízení propustku. Finanční objem realizované zakázky 489.779,- Kč bez DPH

Oprava zpevněné místní komunikace na Štědroníně v obci VarvažovOprava zpevněné místní komunikace na Štědroníně v obci Varvažov
Oprava zpevněné místní komunikace na Štědroníně v obci VarvažovOprava zpevněné místní komunikace na Štědroníně v obci Varvažov
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz