Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Oprava lesní cesty K Červené boudě
Investor:Arcibiskupství Pražské
Termín realizace:září 2016 – červen 2017
Místo realizace:okres Příbram, CHKO Brdy
Popis zakázky:

Rekonstrukce LC třídy 2L, kategorie 4,0/30 v délce 2,448 km, povrch mechanicky spojené kamenivo, propustky, čištění příkopů, přehrážky, zpevnění skládek a sjezdů, trativody, svodnice. Finanční objem realizované zakázky 3 883.280,- Kč bez DPH

Oprava lesní cesty K Červené bouděOprava lesní cesty K Červené boudě
Oprava lesní cesty K Červené bouděOprava lesní cesty K Červené boudě
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz