Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Třeboň, ZTV K Břilicům – propojení etap
Investor:Město Třeboň
Termín realizace:15.8.2016 – 10.10.2016
Místo realizace:k.ú. Třeboň
Popis zakázky:

Propojení částí ZTV – prodloužení dešťové kanalizace, propojení vodovodu, plynovodu, kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky plynu, VO, propojení MK a chodníků.

Třeboň, ZTV K Břilicům – propojení etapTřeboň, ZTV K Břilicům – propojení etap
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz