Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Jindrovský p. ř. km 0,250
Investor:Lesy České republiky, s.p.
Termín realizace:1.11.2015 – 15.7.2016
Místo realizace:k.ú. Vestec u Hříměždic
Popis zakázky:

Kácení zeleně, odtěžení sedimentu ze dna tůně, oprava přehrážky z kamenného zdiva, kamenné dlažby, záhozy, přezdívání.

Jindrovský p. ř. km 0,250Jindrovský p. ř. km 0,250
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz