Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Obnova požární nádrže v obci Záblatí po povodni
Investor:Obec Záblatí
Termín realizace:2010
Místo realizace:k.ú. Záblatí
Popis zakázky:

V rámci stavebních prací bylo zřízeno betonové dno, obnovena část betonových stěn nádrže a část stěn byla vyspravena speciální stěrkou. Byl vybudovaný nový výpustní objekt, přítokové potrubí, odtokové potrubí a oplocení celého areálu.

Obnova požární nádrže v obci Záblatí po povodniObnova požární nádrže v obci Záblatí po povodni
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz