Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Lužnice ř. km 22, 250-22,327, oprava jezu a opevnění
Investor:Povodí Vltavy
Termín realizace:2007
Místo realizace:řeka Lužnice
Popis zakázky:

V rámci stavebních prací bylo provedeno opevnění koryta řeky Lužnice z lomového kamene se spárami a rekonstrukce tělesa jezu. Našimi zaměstnanci byly provedeny zemní práce i samotné opevnění lomovým kamenem.

Lužnice ř. km 22, 250-22,327, oprava jezu a opevněníLužnice ř. km 22, 250-22,327, oprava jezu a opevnění
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz