Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Informační středisko Idina Pila
Investor:SNP a CHKO Šumava - Vimperk
Termín realizace:2009
Místo realizace:k.ú. Zátoň
Popis zakázky:

Jednalo se o rekonstrukci stávajícího zděného objektu sloužícího jako informační centrum s využitím podkroví pro 2 byty. Objekt IC a přilehlého skladu dřeva je tvořen zděnými konstrukcemi s dřevěnými výplněmi otvorů, zastřešením klasickou krovovou konstrukcí a pokryt taškovou krytinou. Součástí  zakázky byla výstavba čistírny odpadních vod.

Informační středisko Idina PilaInformační středisko Idina Pila
Informační středisko Idina PilaInformační středisko Idina Pila
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz