Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Oprava zpevněných ploch Borová Lada
Investor:Obec Borová Lada
Termín realizace:2010
Místo realizace:Borová Lada
Popis zakázky:

V rámci stavebních prací došlo k rekonstrukci zpevněných ploch před obecním úřadem Borová Lada. Zpevněné plochy byly realizovány ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev po povodňových škodách.

Oprava zpevněných ploch Borová LadaOprava zpevněných ploch Borová Lada
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz