Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Rekonstrukce náměstí ve Vlachově Březí
Investor:Město Vlachovo Březí
Termín realizace:2008
Místo realizace:Vlachovo Březí
Popis zakázky:

V rámci zakázky došlo ke kompletní rekonstrukci náměstí ve Vlachově Březí, kdy došlo k rekonstrukci zpevněných ploch, komunikací, odstavných stání, parkovišť a sadové úpravy. V rámci zakázky došlo k vytvoření odpočinkových zón.

Rekonstrukce náměstí ve Vlachově BřezíRekonstrukce náměstí ve Vlachově Březí
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz