Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Třeboň, Novohradská 226, 379 01
IČ 472 39 328

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 553, oddíl B.
Certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 45001:2018.

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:Polní cesta v kú Ratiborova Lhota - oprava mostku
Investor:PÚ Prachatice
Termín realizace:2006
Místo realizace:k.ú. Ratiborova Lhota
Popis zakázky:

V rámci stavebních prací došlo ke kompletní rekonstrukci starého kamenného mostu. Naši zaměstnanci provedli opravu stávající mostní konstrukce z kamene, doplnění a nové vyspárování tělesa mostu. Za tuto zakázku LSTB obdrželi cenu od ministra zemědělství za kvalitně provedenou práci.

Polní cesta v kú Ratiborova Lhota - oprava mostkuPolní cesta v kú Ratiborova Lhota - oprava mostku
Tel: +420 384 701 414   E-mail: info@lstb.cz www.lstb.cz